Vitajte na www stránkach spoločnosti DOMINO STAV s.r.o. so sídlom v Priepasnom


Stavebniny Stavebná činnosť Naspäť na úvod Porez dreva Realitná činnosť Vidiecky Turizmus Požičovňa náradia Základné údaje o nás


Projektová a inžinierska kancelária Vám ponúka:
Chystáte sa stavať rodinný dom alebo realizovať jeho rekonštrukciu, prístavbu alebo nadstavbu. Naša spoločnosť je Vám schopná za veľmi prijateľné cenové podmienky:
  • 1.Vyhotoviť potrebnú projektovú dokumentáciu k územnému alebo stavebnému konaniu.V prípade potreby sme schopný vykonať všetky úkony potrebné k stavebným správnym konaniam.

  • 2. Počas realizácie stavby vykonávať pri svojpomocnej výstavbe činnosť odborného stavebného dozoru.

  • 3. Pri dodávateľskom spôsobe výstavby úplné zastupovanie investora s dodavateľom, resp. subdodavateľni. Sme schopný na základe projektovej dokumentácie vypracovať položkový rozpočet stavby, následne riadiť výberové konanie dodávateľa, počas výstavby dohliadať na kvalitatívne a kvantitatívne plnenie zmluvných podmienok dodávateľa (preberanie zrealizovaných stavebných prác a kontrola fakturácií.

  • 4. Zastupovanie investora pri riešení už vzniknutých problémoch (napr. reklamácií a pod.)